Техническа механика – Георги Димчев, Христо Христов

Техническа механика

Учебникът "Техническа механика" е разработен в съответствие с учебната програма, утвърдена от МОН. Предназначен е за учениците от професионалните гимназии.
Учебното съдържание е съобразено с разделите и темите за максималния хорариум часове. Теоретичните постановки са подкрепени с богат илюстративен материал във формата на схеми, чертежи и грижливо подбрани и решени задачи, повечето от които – с практическа насоченост и връзка с предходно и следващо учебно съдържание. Това допринася за онагледяване и осъществяване на вътрешни- и междупредметни връзки. Застъпен е проблемният и алгоритмичният подходи.

Автор: Георги Димчев; Христо Христов Категория: Профилирани гимназии
Издател: Матком
Дата на издаване: 2004 г. Брой страници: 312
Език: Български Тегло: 0.350 кг.
Баркод: 9789549930191 ISBN: 9789549930191