Театрално-игровата дейност в началния етап на образование – Евгения Иванова, Захарий Дечев

Театрално-игровата дейност в началния етап на образование

В книгата се поставят някои основни въпроси, свързани с използването на театрално-игровата дейност като педагогическо средство в обучението и възпитанието на деца от начална и училищна възраст. Специално внимание се отделя на създаването на концептуално-структурен модел и психологически профил на този вид дейност, на разработването на примерни диагностични процедури за оценка на ефективността от използването ѝ в началния етап на образованието. В този смисъл е отделено специално място и на компетентността на началния учител и неговите възможности за приложение на театрално-игровата дейност не само е извънурочната и извънкласна работа, но и в самия образователен процес.
Книгата е предназначена за начални учители и студенти от съответната специалност.

Автор: Евгения Иванова; Захарий Дечев Език: Български
Категория: 1-ви клас; Книги за учителя; Други; Детски градини; Справочници; Висше образование; Книги за учителя Тегло: 0.290 кг.
Баркод: 600311
Издател: Димант ISBN: 9789547313552
Брой страници: 70