Тактически действия при високорискови ситуации – Иван Станчев

Тактически действия при високорискови ситуации

На базата на международния и българския опит авторът формулира принципите на специалната тактика на законоприлагащите институции, като особено внимание е отделено на организацията, съгласуването на действията на екипите, както и на формите и способите за действие. Отделните ситуации са онагледени със схеми, което прави пособието удобно за ползване. Може да бъде използвано от преподаватели, слушатели и курсанти от Академията на МВР, а също така от служителите от всички законоприлагащи институции и охранителните структури на други държавни, обществени и частни организации.

Автор: Иван Станчев Категория: Висше образование; Военно дело
Издател: Военно издателство
Дата на издаване: 2003 г. Брой страници: 144
Език: Български Тегло: 0.150 кг.
Баркод: 9545092645 ISBN: 9545092645