Тайните учения на всички времена: От Легендата за Хирам до Братството на Розата и Кръста – Менли Палмър Хол

Тайните учения на всички времена: От Легендата за Хирам до Братството на Розата и Кръста

Енциклопедичното изследване на Менли Палмър Хол ни предоставя задълбочено тълкуване на ученията на древните философи, на темите от древната митология, философия, религии и ритуали, разкривайки ни тайното познание, закодирано в тях през вековете. Менли Палмър Хол описва мъдростите във всяка една традиция, като съумява да се издигне до нивото на техните прикрити и комплексни същности, докато същевременно се стреми да изрази универсалните истини в тях. Уникалният му труд, публикуван за първи път през 1928 г., е успешно допълнен с множество гравюри от древни окултни манускрипти. До ден днешен Тайните учения на всички времена на Менли П. Хол остава ненадминато четиво за всеки изкушен да изследва и
постигне древната мистична философия.

Том V

● ЛЕГЕНДАТА ЗА ХИРАМ
● МАСОНСКИ СИМВОЛИЗЪМ
● БРАТСТВОТО НА РОЗАТА И КРЪСТА
● ДОКТРИНИ И ДОГМИ НА РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ
● ПЕТНАДЕСЕТТЕ РОЗЕНКРОЙЦЕРСКИ И КАББАЛИСТИЧЕСКИ ДИАГРАМИ
● ХИМИЧНАТА СВАТБА
● БЕЙКЪН, ШЕКСПИР И РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ
● МИСТЕРИИТЕ И ТЕХНИТЕ ЕМИСАРИ

Читателят не би трябвало да се учудва, че публикуваме енциклопедичното изложение на М. П. Хол в шест книги. Така подредени, тези шест книги, макар и наричани поредни томове, не трябва да бъдат възприемани като такива, тъй като те представляват съвсем самостоятелни четива на конкретни теми от обширното познание на тайните учения. Всеки, който е изкушен от изследването на тайното знание, би могъл да ги чете в съвсем различна последователност, в зависимост от собствените си предпочитания и интереси. И естествено би могъл да реши да притежава само някои от книгите, които наистина са ценни за него.
От трети до шести том са поместени глави от книгата на М. П. Хол, които не са издавани досега и не са публикувани в пилотното издание.

Автор: Менли Палмър Хол Брой страници: 220
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 1.300 кг.
Издател: МИРИАМ Баркод: 9789547870949
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789547870949