Табло по математика за 5. клас – Елена Маринова, Снежинка Матакиева

Табло по математика за 5. клас

Таблото може да се използва като помощно средство в часовете по математика за онагледяване на учебното съдържание.

Снежинка Матакиева е главен експерт в Министерството на образованието и науката. Завършила е с отличие СУ „Климент Охридски” през 1977 г. – магистър по комплексен анализ.
Нейният професионален път започва като математик в Базата за развитие и внедряване на Предприятие за геофизични проучвания и геоложко картиране към Комитета по геология, където по-късно е научен сътрудник по математическо осигуряване на миникомпютри. По същото време има публикации в издателство „Мир” – Москва, тематично свързани с математическото моделиране. Работи и като хоноруван асистент по анализ в УАСГ и ИЧС. Има следдиплома квалификация в Икономическия институт – София по организация и управление на науката.
От 1991 г. е учител по математика в СОУ и в Националната финансово стопанска гимназия.
От 2009 г. е главен експерт в Министерството на образованието.
Като учител Снежинка Матакиева участва в авторски колективи, разработили множество учебници и учебни помагала по математика от 5. до 12. клас. По същото време тя участва и в множество комисии към МОН.

Автор: Елена Маринова; Снежинка Матакиева Категория: 5-ти клас; Учебни помагала; Математика; Учебни табла
Издател: Просвета
Брой страници: 1 Език: Български
Тегло: 0.100 кг. Баркод: 500051
ISBN: 500051