Табло по математика за 2. клас – Алгебра – Катя Никова, Мариана Богданова, Мария Темникова, Николина Димитрова

Табло по математика за 2. клас – Алгебра

Двете табла по математика са подчинени на част от изучаваните аритметични и геометрични знания.
В таблото по алгебра са включени: основни закономерности при десетична бройна позиционна система; закономерностите при изучаваните линейни мерни единици; термините, свързани с действията умножение и деление – множител, произведение, делимо, делител, частно; обобщен вариант на представяне на изучаваните свойства на събирането и умножението – разместително, съдружително. Това е направено по начин, еднакъв с този в учебника. Таблото има ярко изразен справочен характер и се ползва както за уточняване на знания, така и при систематизирането и обобщаването им.

Автор: Катя Никова; Мариана Богданова; Мария Темникова; Николина Димитрова Категория: 2-ри клас; Учебни помагала; Математика
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 1 Език: Български
Тегло: 0.050 кг. Баркод: 600067