Табло по български език за 1. клас Гласни звукове – Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова, Татяна Борисова

Табло по български език за 1. клас Гласни звукове

Размер на таблото: 50 x 70 cm

Таблото по български език и литература за 1. клас е дидактическо пособие, което има предназначение да подпомогне учениците в усвояване на учебното съдържание по този предмет и да улесни учителите в работата им.

Таблото предизвиква интерес с прецизното си и функционално оформление. Илюстрациите, тематично свързани с текстовия материал, не само освежават и разнообразяват визуалната представа за даденото табло, но преди всичко подпомагат и улесняват осмислянето на съдържанието му.

Големината на буквите е съобразена с конкретните условия, при които ще се използват таблата – текстът се чете свободно от разстояние.
Чрез цветовото отделяне се акцентува върху особеностите на граматическата категория, представена във всяко едно табло.
Чрез целесъобразно подбраното си учебно съдържание и прецизно оформление таблото по български език и литература за 1. клас ще изпълнява успешно предназначението си на полезно и необходимо дидактическо помагало.

Автор: Екатерина Котова; Катя Никова; Николина Димитрова; Татяна Борисова Категория: 1-ви клас; Учебни помагала; Български език и литература; Учебни табла
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 01.09.2014 Брой страници: 1
Език: Български Тегло: 0.058 кг.
Баркод: 600046 ISBN: 600046