Таблица за умножение –

Таблица за умножение

Таблица за умножение с числата от 1 до 10 включително:
когато единият от множителите е 0, 1
когато делимото е 0; когато делителят е 1
когато делимото и делителят са равни

Действие (операция):
събиране
изваждане
умножение
деление

Намиране на неизвестно число:
неизвестно събираемо
неизвестно умаляемо
неизвестен умалител
неизвестен множител
неизвестно делимо
неизвестен делител

Свойства:
на операцията събиране (разместително, съдружително)
на операцията умножение (разместително, съдружително)
свойство, свързващо двете операции (разпределително)
свойство на операцията деление (разпределително)
Ред на действията в числови изрази

Таблото е с размери 26.5 х 18.7 cm.

Категория: Учебни табла Издател: Домино
Брой страници: 1
Език: Български Тегло: 0.015 кг.
Баркод: 9789546512277 ISBN: 9789546512277