Създаване на корпоративна репутация – Греъм Доулинг

Създаване на корпоративна репутация

Съвременните изследвания за бизнес стратегиите показват, че корпоративната репутация е много ценен стратегически актив за всяка компания. Добрата репутация помага за постигането и поддържането на добри финансови показатели. В книгата се анализира как най-печелившите компании са успели да се превърнат в супермарка и се посочва пътят за проактивно достигане на желаната репутация. В повечето книги по тази тема се разглеждат рекламата и корпоративната идентичност като инструменти за подобряване на рeпутацията. Греъм Доулинг се съсредоточава върху онези инструменти, с които се изгражда една супермарка. Така на преден план излизат клиентите и организационната култура – две жизненоважни сили в процеса на изграждане на репутацията и се очертават ограниченията пред рекламата, спонсорството и останалите комуникационни инструменти. Изхождайки от своя над 15-годишен опит в академичните изследвания, обучителните семинари и консултантска практика, Греъм Доулинг предлага начини за подобряване на корпоративната репутация сред различните заинтересовани групи публики на организацията. Но освен всичко това, Греъм Доулинг предлага и начини за избягване на най-често срещаните капани, в които могат да попаднат неподготвените мениджъри, които искат да подобрят репутацията на организацият

Греъм Доулинг е преподавател по маркетинг в австралийския университет по мениджмънт. През 1997 г. получава наградата за най-ярка фигура в маркетинговите изследвания в Австралия и Нова Зенландия за приносa му за възприемане и разпространяване на нововъведенията в практиката. Член е на редакторския съвет на списанията "Преглед на корпоративната репутация" и "Списания за бизнес към бизнес маркетинг".

Автор: Греъм Доулинг Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт Тегло: 0.680 кг.
Баркод: 954905019X
Издател: Рой Комюникейшън ISBN: 954905019X
Брой страници: 334