Съвременните търговски сгради в България 1990 – 2010 г. – Мария Давчева

Съвременните търговски сгради в България 1990 – 2010 г.

Темата за съвременните търговски сгради засяга интересна и актуална проблематика около архитектурен вид с дълга история, но с нова и повече от всякога социално-икономическа значимост и противоречива архитектурно-естетическа стойност. Многопластово и дълго е развитието на образа на търговските сгради както за България, така и за повечето държави. Макар функциите и значимостта да са константа през дългогодишното развитие, образът е едно от най-променливите архитектурни търсения. Често спецификата на дейността води до преоткриване на познати и използвани вече похвати. Дообогатяването с допълнителни функции винаги оставя отпечатък във формообразуването на тези сгради. Факт е, че търговията и архитектурата, която я олицетворява, са най-старите и устойчиви форми, в които символното значение е част от междукултурния мост през всички исторически моменти в развитието на човечеството.
Присъствието на търговските сгради и комплекси, независимо от позиционирането им в центъра или в периферията на населените места, от древността до днес винаги е привличало общественото внимание. Търсенето на подходящо място, архитектурен образ, обвързаност, идентичност и разпознаваемост е само част от историята на една търговска структура. Промяната на социокултурната конюнктура, икономическите фактори и менажирането са другата страна на разглеждания проблем. Тези обекти променят градската среда, архитектурния образ и общоприетото до момента схващане за тях. Те са едновременно олицетворение на нова култура, нова генерация, ново поколение, но същевременно и култиватор на всичко това. В такъв момент още по-належащо е да се коментира същността, значимостта, посланието, което носят тези сгради и като архитектурен, и като социален феномен.

Автор: Мария Давчева Брой страници: 150
Категория: Архитектура и дизайн Език: Български
Тегло: 0.450 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543225903
Дата на издаване: 21.06.2013 ISBN: 9789543225903