Съвременните модели, архитектури и технологии за информационно обслужване – Васил Георгиев, Владимир Димитров

Съвременните модели, архитектури и технологии за информационно обслужване

Доц. д-р Васил Георгиев Цунижев през 1988 завършва ВМЕИ „В. И. Ленин“, специалност „Изчислителна техника“, квалификация „инженер по електроника и автоматика“. През 1997 г. защитава дисертация на тема „Динамично балансиране в хетерогенна разпределена среда“ и получава образователната и научна степен „доктор“.
Доц., д-р Васил Цунижев започва трудовата си кариера като проектант в КЦИИТ при БАН от 1986 г., където работи и до днес по съвместителство, преминавайки през всички научни знания на научен сътрудник до старши научен сътрудник II степен. Последната степен получава през 2006 г. От 2003 г. е на основен трудов договор във ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски“ където е избран за доцент по Информатика през същата година. В периода 1993-1995 е работил като проектант в OBLOG Software S.A., Лисабон, Португалия, в периода 1999-2000 г. – като научен сътрудник и курсов асистент в Telecommunication Software and MultimediaLaboratory, Helsinki University of Technology, Хелзинки, Финландия, а в периода 2000-2002 г. – като научен сътрудник и преподавател в Harrow School of Computer Science, University of
Westminster, Лондон, Великобритания.

Автор: Васил Георгиев; Владимир Димитров Брой страници: 178
Категория: Висше образование; Компютърна литература Език: Български
Тегло: 0.450 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540733814
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789540733814