Съвременният дизайн на образователната услуга във висшето училище – Ваня Сланчева-Банева

Акцентът е поставен върху дизайна на равнопоставеност между трите страни, всяка от които играе типичната си роля: преподавателят е режисьорът на екипното преподаване, който познава дисциплината в нейната цялост; с бизнес опита си практикът внася новост и онагледява с примери и реални казуси; а студентът е съ-създател на стойност на обучението, предназначено за самия него.
Въпросът "Как ще бъде постигнато единодействие между тримата участници?" намира отговор в предложените сценарии за взаимодействие между тях при академичното занятие.

Автор Ваня Сланчева-Банева
Издателство Рива
ISBN 9789543204786
Година на издаване 2014
Корица мека
Страници 120
Формат 140×210 мм
Език български