Съвременен български език – колектив, Тодор Бояджиев

Съвременен български език

Фонетика. Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис.

Теорията на съвременния български език във всичките му дялове е представена от известните български езиковеди професорите Тодор Бояджиев (Фонетика. Лексикология и фразеология. Словообразуване), Иван Куцаров (Морфология) и Йордан Пенчев (Синтаксис), и отразява най-новите тенденции в изучаването на езика ни. Рецензенти са проф. Петър Пашов и д-р Владимир Жобов.

Учебникът е предназначен за студентите от филологическите специалности на университетите, педагогическите факултети и институтите. Съдържанието му е съобразено напълно с учебната програма на дисциплината "Съвременен български език" и с научните и методическите изисквания в различните курсове и специалности.

Изданието е особено полезно със системното си изложение и задоволителната пълнота и на учителите по български език, а така също и на всички, които се интересуват от въпросите на родния език, желаят да повишат културата на устната и писмената си реч и професионалните си умения.

Автор: колектив; Тодор Бояджиев Брой страници: 654
Категория: Енциклопедии и справочници; Самоучители, разговорници, речници; Български език; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 0.750 кг.
Издател: Изток-Запад Баркод: 9789543210701
Дата на издаване: 28.08.2004 ISBN: 9543210705