Свободните пари – Николай Ненков

Свободните пари

Изследването е посветено на една малко позната у нас икономическа теория – за свободните пари. Защитава се тезата за ненамеса на държавата в паричната област. Механизмът на частните и конкурентните пари е разгледан като икономически най-ефективната организация на паричните отношения. Последователно са представени: характеристиките на човешкия избор, произходът и еволюцията на парите, саморегулирането при режим на частни пари, "вредната" роля на държавата в управлениетон на парите, динамиката на институционалната промяна на паричните режими, бъдещето на парите в новия информационен век и др. Представени са основните аргументи на привържениците и противниците на свободните пари. Във връзка с темата се разглеждат най-новите постижения в икономическата теория, както и постиженията на паричната теория в миналото.

Автор: Николай Ненков Брой страници: 216
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.240 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789544307982
Дата на издаване: 2001 г. ISBN: 9789544307982