Свободният пазар и неговите врагове: псевдонауката, социализма и инфлацията – Лудвиг фон Мизес

Свободният пазар и неговите врагове: псевдонауката, социализма и инфлацията

За читателите, които още не са се запознали с трудовете на един от най-проникновените умове на Австрия Лудвиг фон Мизес, лекциите, събрани в този сборник, са чудесна отправна точка. Те представят в резюме много от темите, на чието разработване Мизес посвещава живота си и които заемат централно място в „Човешкото действие”.

С жив и достъпен език преподавателят Мизес описва как действа пазарният процес, чрез който икономическата свобода мотивира хората да работят, спестяват и инвестират по свой избор. Обяснява как потребителското търсене на стоки и услуги стимулира предприемачите да организират и насочват производството по начин, който най-добре отговаря на нуждите и желанията на хората. Показва как погрешната парична политика и банков надзор от страна на държавата причинява инфлационни бумове и депресии. Изтъква, че социалистическото централно планиране означава край на икономическата рационалност.

Прочитайки тези лекции, читателят ще разбере защо Лудвиг фон Мизес беше един от най-влиятелните застъпници на свободата и свободното предприемачество през ХХ век.

Автор: Лудвиг фон Мизес Брой страници: 112
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.150 кг.
Издател: МаК Баркод: 9789549261813
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789549261813