Свободи на движение в Европейския съюз – Мария Костова, Орлин Борисов, Татяна Хубенова

Авторите анализират четирите основни свободи на движение в Европейския съюз – свободното движение на хора, свободното движение на стоки и услуги на единния европейски пазар и свободното движение на капитали. Подробно е разгледано развитието на правната регламентация на свободното движение на хора, както и конкретните области, в които държавите членки запазват своята национална компетентност. Специално внимание е отделено на свободното движение на стоки, услуги и капитали, като се анализира историческото развитие, принципите, целите и задачите на актуалните аспекти на свободното движение на стоки и услуги, както и на платежните и сетълмент системи, изпирането на пари и уреждането на тези свободи в България.

Автор Орлин Борисов, Татяна Хубенова, Мария Костова
Издателство УИ Климент Охридски
ISBN 978-954-07-2830-3
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 216