Свобода и самодържавие – Дарина Григорова

Свобода и самодържавие

Вниманието на изследователката е привлечено предимно от историята на руския либерализъм на границата на XIX-XX век, неговото структуриране в системата на политическите партии и организации. Можем да констатираме, че ранният руски либерализъм, либерализмът от предреформеното и следреформеното време, не е изучен достатъчно.
Авторката изключително точно е определила хронологичес-ките рамки на изследването, като е избрала 80-те – 90-те години на XIX век, т. е. най-„тъмния" в историографски смисъл период от историята на руския либерализъм. Точното определяне на хронологията на изследването говори за смелостта на изследователката, за стремежа й да се ориентира в обърканите историографски спорове.

Автор: Дарина Григорова Брой страници: 214
Категория: История и археология Език: Български
Тегло: 0.300 кг.
Издател: Парадигма Баркод: 9789543260522
Дата на издаване: 2007 г. ISBN: 9789543260522