Световна икономика – сборник тестове и задачи – Тамара Бечева

Настоящото издание на "Световна икономика – сборник тестове и задачи" е предназначено да подпомогне подготовката на студентите във всички форми на обучение в икономическите специалности на висшите учебни заведения, в които се изучава дисциплината "Световна (международна) икономика" и има за цел да затвърди познанията им в областта. Сборникът би могъл да бъде полезен на всеки, който е заинтригуван от проблемите, предмет на световната икономика и динамично развиващите се международни икономически отношения в условията на един глобален и все по-взаимообвързан свят.

В структурно отношение темите в сборника съдържат няколко основни компонента, включващи: резюме на съответната тема, важни основни понятия и тестови въпроси, задачи, както и въпроси за дискусия по актуални икономически проблеми, свързани с разглежданата тема.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:192
  • Общи:От български автор
  • Баркод:9789548401906
  • ISBN:9789548401906
  • Каталожен номер:109400
  • Жанрове:Икономика
  • Тегло:1 kg