Световна икономика – Екатерина Сотирова

Преподаването на дисциплината „Световна икономика” е приятно, но и трудно начинание. Това е динамична материя, свързана с непрекъснати процеси на промяна, развитие и немалко "изненади". Глобализиращият се икономически свят ежедневно се изправя пред нови предизвикателства и проблеми. Правителствата адаптират икономическите си политики в съответствие с тези промени. Опровергават се едни и се раждат нови или "възкръсват" забравени стари теории.

Целта на авторите на този учебник е да улеснят своите студенти в процеса на овладяване на сложната материя на световната икономика. Авторите са убедени, че подобен специализиран курс трябва да стъпва и да надгражда над основите на микро- и макроикономикса. Ето защо логиката на този учебник следва стандартната структура на множество подобни учебници от цял свят.

Учебникът е предназначен за всички форми на обучение в икономическите специалности на висшите учебни заведения, където се изучава дисциплината "Световна (международна) икономика".

  • Корица:Мека
  • Брой страници:356
  • Общи:От български автор
  • Баркод:9786197003123
  • ISBN:9786197003123
  • Жанрове:Икономика
  • Тегло:1 kg