Светослав Тертер – книга 1: Орел сред гарвани – Детска литература / Изкуства Павел Павлов

„Препрочитайки книгата на Павел Павлов (aз съм запозната още с нейния първи вариант), дадох си сметка колко тя е спечелила в прецизирането на сюжетни ходове, в стил и език, как е била очистена от някои самоцелни описания, които идеха да изтъкнат историческата ерудиция на автора. Той е работил дълго и сериозно над романа си, самопоставял си е нови задачи и ги е изпълнил. Бях свидетел на усърдието и добросъвестността, проявени от него при проучването на фактологическия материал. С една дума – не бих могла днес да отправя Павел Павлов към историческо съчинение, което да е останало извън вниманието му при подготвилната му работа над романа. И мога да заявя, че авторът е овладял материала така, че от него би могъл да изгради и научно – популярен филм за времето на Тертеровци.
Впрочем не би трябвало да има никакви съмнения за тъй наречената историческа достоверност – дотолкова, доколкото такава съществува, тя е спазена. Убедително е обрисувана епохата, в която героите действат – време на тревожна заплаха и на оплетени политически ходове, издребнели интереси, засилваща се роля на болярството с присъщия му сепаратизъм, резултат от процъфтяването на феодализма. Увлечени да проучват и възсъздават двете решаващи за историята ни робства – византийското и османското – нашите историци и белетристи бяха оставили в сянка проблема за татарската напаст, от която умело, но за щастие в крайна сметка безсилно, се е опитвала да се възползва Византия.

Времето, което ни разкрива романът, сякаш само предлага да бъде описано в жанра и стила, избрани от автора. Безкрайно заплетените ходове, безбройните страни, вмесени в конфликта, внезапностите и съвпаденията, характерни за онази действителност, наистина натрапват необходимостта от едно приключенско третитране на събитията. Това, което прави романа на Павел Павлов нов, съвременен по светоусещане, приемлив за днешния млад читател, е насмешливата дистанция, хуморът, липсата на патетика и неубедителни тиради. Смятам убедено, че такова отношение към миналото, е възпитателно, защото то най-ярко подчертава тезиса, че нашето време е по-добро от всички отминали времена.
Авторът е извършил много, за да навлезе в духа и детайла на обрисуваната епоха, а това придава на романа му втората съществена за всяко юношеско четиво особеност – познавателната. Като се придържа о фактите и детайлите на бита, той допринася щото младият читател да си изгради адекватна представа за времето на Тертеровци.
Явно е, че в романа „живите образи присъстват", че съвсем уместно – що се отнася до юношеско четиво, – те са поляризирани, но при това предателите и помощниците им не са обрисувани двуизмерно, а с необходимата нюансировка.
Разиграният сюжет, силното фабулиране е също спазено. Приключенството – дори в своите крайни образци – си или трайна традиция. Обратната стилистика – няма и е все още неутвърдена. Колкото до езика на романа той е добър именно във възпитателен смисъл: прецизен, изработен, без излишни претенции 3а архаизация, чист. Добре би било нашият млад читател да се учи на такъв български.“

Вера Мутафчиева

♦ ♦ ♦

Павел Павлов е режисьор и писател. Роден е на 2 април 1934 г.
Автор е на 30 театрални постановки, 20 телевизионни игрални филма и над 50 спектакъла за телевизионния театър. Сред неговите лутературни творби са: „Бутилка в морето“, „Ездачът на мълнии“, „Дисаги — бивалици и небивалици“ и мемоарната книга „Шепа мигове“.

  • Корица:Твърда
  • Брой страници:188
  • Общи:От български автор
  • Баркод:9789549463835
  • ISBN:9789549463835
  • Жанрове:Исторически
  • Препоръчана възраст:9-12 години
  • Тегло:1 kg