Светилник на духа – Книги

Осемте основни раздела в книгата "Светилник на духа" отразяват приоритетните области, в които е творил Николай Дончев: поезия, есеистика, литературна критика, критика на превода, мемоарна литература, и включват съответно образци от посочените области (някои от които публикувани в по-ранните негови книги „Литературни и мемоарни етюди“ и „Литературно-критически статии“, изд. „Български писател“, 1978 и 1988).

Автор Николай Дончев
Издателство Колибри
ISBN 978954ко
Формат електронна книга epub