Свещеният дар на живота – Омофор Джон Брек

Книгата представя православен поглед върху най-новите постижения в областта на биомедицинските технологии.

Размисъл за моралните въпроси, пред които се изправят свещениците, пастирите на Църквата, медицинските специалисти и миряните в стремежа си да узнаят Божията воля и да съхранят най-важните човешки ценности в процеса на прилагане на тези технологии. В опита си да намери критерий за отговор, авторът се осланя на Свещеното Писание и на светоотеческата традиция.

„…Дисциплината Биоетика възникна като отговор на съвременната технология: изумителното развитие през последните години на различни медицински методи и процедури, насочени към създаването и поддържането на биос, т. е. на човешкия живот в неговия преди всичко физически (биологически) аспект…

Ако искаме да останем верни на православното виждане, единственият възможен отговор на въпроса за запазване на нравствените и духовните ценности в съвременния технологизиран свят трябва напълно да се основава на библейската и светоотеческата антропология: това е виждането за човешката личност, създадена по Божи образ и призвана да израства към действителното постигане на Божието подобие. С думите на св. апостол Павел, ние сме призвани към живот на истинска „свобода”: такава, с която живеем в Бога и за Бога чрез присъствието в нас и освещаващата сила на Светия Дух.

„В съответствие с това биоетиката е наука, която по самата си природа е богословска. Крайният смисъл на човешкото съществуване може да се постигне в стремежа към теосиса (обожествяването) – вечното общуване с Трите Лица на Светата Троица. Тъкмо това общение определя отношението ни с другите и със Самия Бог. Като богословска дисциплина биоетиката разглежда вътрешно присъщите ценности на човешкия живот и способите, чрез които биомедицинската технология действително може да служи на крайната цел на живота – участието ни като личности в личностния живот на Триединния Бог. От такава гледна точка биоетиката се схваща като функция на християнското нравствено богословие. Най-главната й задача е да постигне и да реализира (в Църквата и в света като цяло) онези условия, които са необходими на отделния християнин да осъществи и изпълни съществуванието си според познатия възглас на просителната ектения: „християнска кончина на нашия живот, безболестен, безгреховен и мирен край…”

Отец Джон Брек е един от водещите православни богослови-библеисти. Той работи в областта на новозаветната екзегетика и херменевтика, етически и догматически въпроси, съотнесени към Свещеното Писание. Отец Джон в продължение на много години е професор в редица престижни световни богословски школи. Наред с настоящата книга той е издал и много други ценни трудове, които несъмнено са принос както за православното богословие, така и за богословската наука като цяло.

 • Корица:Мека
 • Брой страници:320
 • Общи:Преводна литература
 • Година:2002
 • Националност:Американска
 • Вид:Изследвания
 • Баркод:9549700232
 • ISBN:9549700232
 • Жанрове:Медицина, Религия, Християнство
 • Размер на продукта:160/230
 • Тегло:1 kg