Супа от камъчета – приказка от Франция – адаптация, Албена Иванович-Лер

Там-тарам, там-тарам… Вървял един войник по пътя, преметнал пушка през рамо. На гърба му – изтърканата раница, а в нея – нито троха хляб! Червената му униформа отдавна била загубила цвета си и в джоба й нямало пукнато петаче.

Било зима. Вятърът съскал в полето и почвало бавно да се смрачава. Жан – така се казвал нашият герой – вдигнал яката на куртката си и нахлупил кепето си до ушите. "Бррр, че студено!", казал си наум и пришпорил крачка.

Автор Албена Иванович-Лер, адаптация
Издателство ИК Жанет-45
ISBN 9789544917524
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Страници 12
Формат 16×16
Език български