Суфизъм, архитектура и изкуство на турците в България: Избрани студии – том 2 – Любомир Миков

Суфизъм, архитектура и изкуство на турците в България: Избрани студии – том 2

Студиите в този том, както и в първия, имат интердисциплинарен характер и се отличават с широк тематичен обхват. Макар и твърде разнообразни в тематично отношение, те са обединени от пронизващия ги в една или друга степен суфизъм – едно от най-сложните и най-устойчивите течения в историята на исляма и ислямската култура. В тома са включени 14 студии, публикувани в различни научни издания (списания и сборници). Те също са допълнени и основно редактирани. Изданието съдържа 10 плана, както и 206 цветни и черно-бели фотографии, повечето от които са направени от автора и са представени в общо приложение. Полезен за българския читател е и приложеният подробен речник на турско-арабско-персийските термини и названия, срещащи се в двата тома. Книгата е предназначена за студенти, докторанти хуманитаристи и всички, които се интересуват от османското културно наследство (архитектура и изкуство), съхранено до днес в България.

Автор: Любомир Миков Брой страници: 396
Категория: Архитектура и дизайн; Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 0.850 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543226146
Дата на издаване: 07.11.2013 ISBN: 9789543226146