Структурни изменения през периода на преход към пазарна икономика – -20%


В монографията са разгледани измененията у нас през периода 1991-2000 г. в областта на банковото дело, кредитирането, фискалната политика, износа и вноса на стоки и услуги, формата на собственост, чуждестранните преки инвестиции, законодателството и т. н., и ролята на тези макроикономически предпоставки за преструктуриране на икономиката. Направени са сравнения с други екссоциалистически страни, които показват изоставане на България в макроикономическите реформи и свързаните с тях отраслово-структурни промени.
Автор Веселина Григорова
Издателство СИЕЛА
ISBN 9789546495423
Година на издаване 2003
Корица Меки корици
Страници 119
Език Български