Структурни дефекти в природни и синтетични кристали – Биляна Костова

Структурни дефекти в природни и синтетични кристали

Главна особеност на всеки кристал е неговата структура, която се образува под влияние на комбинация от различни фактори. Структурата контролира морфологията, хабитуса и физичните свойства на кристалите. В структурите на природните и синтетичните кристали обикновено се установяват дефекти, които изменят техните свойства. Това определя дългогодишния интерес на учените към изучаването на дефектите. В настоящата работа са представени конкретни примери за изследване на дефекти в природни и синтетични кристали, като е демонстрирана ефективността от изучаването им чрез получената генетична информация на природни кварц и турмалин и данни за модифицираните свойства на синтетичните Ca1-xSrxF2 и Bi12SiO20, определящи възможността за тяхното практическо приложение.
За автора:

Гл. ас. д-р Биляна Костова е щатен преподавател в департамент "Природни науки" в Нов български университет. Преподавателската ѝ дейност е в областта на геологията. Придобила е магистърска и докторска образователна степен в СУ "Св. Климент Охридски", има стаж в БАН – Институт по минералогия и кристалография. Изследователските ѝ интереси са в областта на минералогията, кристалографията и новите материали.

Автор: Биляна Костова Брой страници: 136
Категория: Специализирана литература; Химия и биология; География Език: Български
Тегло: 0.300 кг.
Издател: Нов български университет Баркод: 9789545358050
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789545358050