Строеж на молекулите – Николай Тютюлков

Строеж на молекулите

Съдържанието на учебника тематично съответства на учебната програма на дисциплината строеж на молекулите за специалността химия към Химическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". В него са изложени теоретичните методи и резултатите от приложението им за изясняване и предвиждане на молекулните характеристики, които по съвкупност определят съдържанието на основното химично понятие "химичен строеж".
Доколкото разглежданите въпроси представляват неделима част от която и да е система за обучение по химия, книгата може да бъде използвана като учебно помагало в химическите ВУЗ, както и от студентите от специалността молекулярна биология към Биологическия факултет на СУ.

Автор: Николай Тютюлков Брой страници: 206
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Химия и биология Език: Български
Тегло: 0.510 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540723860
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789540723860