Стратегия – Цветан Семерджиев

Стратегия

Пред всички ръководители бяха поставени четири въпроса, на които следва да се намерят нетривиални отговори:

Как се управляват стратегически мрежови социални организации?
Как се разработват, изравняват и интегрират техните стратегии?
Как се измерват, оценяват и използват ресурсите им?
Как се формира и поддържа конкурентно предимство?
Липсата на обща формална рамка за разработка, обсъждане, представяне и изпълнение на стратегии налага да се внесе допълнителна яснота за принципите и подходите на работа в тази област. Целта на настоящия труд на проф. Семерджиев е да разшири професионалната квалификация на ръководителите от всички нива на управленската йерархия, разглеждайки теоретичните основи на стратегията, нейния жизнен цикъл и концептуална рамка на разработката й.

Автор: Цветан Семерджиев Брой страници: 304
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.600 кг.
Издател: Класика и Стил Баркод: 9789543270309
Дата на издаване: 20.03.2007 ISBN: 9789543270309