Стратегии за управление на търговската марка – Мариела Димитрова-Гализова

Стратегии за управление на търговската марка

Търговската марка е интердисциплинарен институт, креативен резултат и ценен актив на съвременните компании. Динамиката на пазарите и стремежите на мениджърите за висока конкурентоспособност предпоставят необходимостта от ефективно управление на търговската марка посредством изграждане на адекватни и перспективни в бъдеще време стратегии. Настоящият труд предлага практически съвети, стратегии и тактики адресирани към мениджърите относно управлението на търговската марка. Те са формулирани въз основа на критичен анализ на национална, европейска и международна нормативна регулация; българска съдебна практика и практика на Съда на Европейския съюз. Акцентира се върху релационните връзки култура-интелектуална собственост; зелена индустриална собственост, виртуалната търговска марка и стратегии на бизнес-възможностите. С оглед описаните съдържателни характеристики, книгата е предназначена за аудиторията на специалисти по индустриална собственост, юристи, мениджъри, културолози, студенти и читатели изкушени от материята на търговската марка.

Автор: Мариела Димитрова-Гализова Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Тегло: 0.650 кг.
Баркод: 9786197173031
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9786197173031
Брой страници: 392