Стратегическо управление на публичната сфера – Тодор Танев

Стратегическо управление на публичната сфера

Тази книга съдържа лекциите по дисциплината „Стратегическо управление на публичната сфера", четени под различна форма на студенти (бакалаври и магистри) по публична администрация и Политология и специализанти (от държавното управление) в Софийския университет „Св. Климент Охридски" през учебната 2007-2008 г. под формата на едносеместриален курс. Броят на темите в книгата- 15 – съответства на броя на лекциите в един семестър, по една на седмица.
Включените теми са подробно въведение в темата за създаването и осъществяването на стратегии в областта на общественото управление. Покрити са основните понятия, теории, тези и автори и са представени най-известните практически методи и техники. Добавени са и няколко характерни кейсове.
Задачата обаче не се простира отвъд тези рамки. Текстовете са предназначени преди всичко за подготовката на студентите, магистратите, докторантите и специализантите по публична администрация, Политология и други управленски специалности в българските университети изобщо. Разбира се, темите могат да се използват и от студенти, изучаващи стопанско управление, военни науки, право и т.н., както и естествено от практикуващи управленци в политическата, военната и стопанската област.
Направено е усилие да се преодолее донякъде растящият дефицит от литература в България по въпросите на стратегическото лидерство, стратегическото мислене, управление, планиране и поведение. По принцип публикациите на български език, свързани със стратегирането (създаването и осъществяването на стратегии), са съвсем ограничен брой. Доколкото изобщо ги има, те са единствено в областите на военното дело и бизнеса. Така важната тема за стратегическото управление на обществото не е засегната от българската книжнина по въпроса. С други думи, почти изцяло липсва литература на нашия език, която да адаптира общата теория на стратегирането към общественото управление.

Автор: Тодор Танев Брой страници: 358
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.450 кг.
Издател: Военно издателство Баркод: 9789545093982
Дата на издаване: 2008 г. ISBN: 9789545093982