Стратегическо управление на човешките ресурси – Марин Паунов

Стратегическо управление на човешките ресурси

Заетите с управление на всички нива в България вече започват да осъзнават, че успехът в която и да е делова активност е преди всичко функция на работата с хора. затова в немалка степен помогна и "импортирането" на по-съвременни практики от страна на чуждестранните и многонационалните компании, опериращи у нас. Всъщност, това е истина, отдавна известна по света, и тя има определени – често решаващи – стратегически изменения. Централен и всепризнат приоритет във времето и вниманието на повечето мениджъри в държавите от Западна Европа, Северна Америка и Далечния изток е намирането, развитието и мотивирането на ключовия персонал, и то в дългосрочна стратегическа перспектива. В същото време, дори в страни с далеч по-развити теории и практики в областта на човешките ресурси, стратегическите аспекти на това управление се оказват недостатъчно (а в някои случаи – неадекватно) разработени.
Зараждащият се в българската специализирана литература интерес към стратегическото управление на човешките ресурси е естествен от гледна точна на развитието на теорията и практиката на самото управление на човешките ресурси в страната. Този интерес, разбира се, би бил подчертано положителен, ако не беше свързан с редица непрецизности и откровено погрешни посоки на мислене.

Автор: Марин Паунов Брой страници: 88
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.120 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546446855
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789544948184