Стратегически мениджмънт – Стефан Христов

Стратегически мениджмънт

Стратегическият мениджмънт представлява управленска наука, която се занимава с изработването на организационни стратегии за ефикасно справяне със съвременните предизвикателства. Неговото приложение непрекъснато се разширява в разнообразни направления. Това способства за извършването на стратегически промени в обществото, политиката, икономиката и бизнеса.
Стратегическият мениджмънт се ръководи от водещите принципи в стратегическата теория. Стратегическите концепции и парадигми създават базовия фундамент, върху които се основават стратегиите за управление на различните организации. Необходими са наред с това отлично подготвени стратези, които да бъдат професионалисти в стратегическата област.
В книгата е обобщена многогодишната практика на автора при преподаването на учебната дисциплина "Стратегически мениджмънт" пред различните специалности в УНСС, Софийския университет "Св. Климент Охридски", Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", ТУ – София, НБУ и др.
Книгата е предназначена за студентите по икономика и управление в бакалавърските и магистърските програми на висшите учебни заведения в страната. Тя може да бъде полезна на ръководителите и специалистите от отделните организации, които се занимават с разработването и осъществяването на перспективни стратегии, ориентирани към тяхното настоящо и бъдещо развитие.

Автор: Стефан Христов Брой страници: 360
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.875 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546440068
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9789546440068