Стратегически комуникационен мениджмънт – Руси Маринов

Стратегически комуникационен мениджмънт

Книгата "Стратегически комуникационен мениджмънт" е ориентирана както към студенти, изучаващи съвременни комуникационни практики като комуникационен мениджмънт, масмедии, мрежова комуникация, публична администрация, национална сигурност, връзки с обществеността така и към широк кръг специалисти и експерти в гореизброените области.
Комуникационният мениджмънт е модерна програма и нова стратегическа ориентация на иновационни компании, с основна цел подобряване на тяхната позиция в публичното, медийното, социалното и мрежово пространство. Осигурява по-големи предимства на компаниите, за да утвърдят свои стандарти за управление и комуникация с външната и вътрешната среда, да печелят подкрепа от потенциални партньори и да овладяват по-добри стратегически ниши. Тази нова парадигма би трябвало постепенно да измести от практиката използването на отживели манипулативни и идеологически практики от миналия век като пъблик рилейшънс, традиционни медии или линейна реклама. Все по-голямо значение ще придобива мрежовата култура и комуникационна компетентност на мениджърите и експертите, и техните знания и умения бързо да обработват, най-вече да интерпретират интензивния информационен поток, да отсяват същественото от несъщественото, да се докоснат до онтологията на процеса или явлението.
В книгата са демонстрирани приложни, иновационни подходи за формулиране и реализация на комуникационната визия, стратегиите, мисията и целите на модерните институции. Дава се отговор на въпроси като: как се променят моделите на стратегическо мислене при появата на мрежовите комуникации, какви са основните комуникационни конфликти и рискове за мрежовите, организационни структури. Дискутират се важни проблеми за съвременните икономики и общества като семантични форми за комуникация, структуриране и управление на комуникационни и информационни потоци във водещи световни компании, е-learning, е-training, управление на познанието (knowledge management), мениджмънт на съдържанието, технологични платформи за представяне на знания, информационни, мрежови роботи, комуникационни и информационни анализи.
Анализира се опитът на водещи в света институции и асоциации по комуникационен мениджмънт и стратегически комуникации, задаващи стандартите за комуникационно поведение на лидери и общности през XXI век. Книгата е своебразно практическо ръководство за всички, които имат интереси в сферата на мрежовите комуникации, новите технологии, анализ и управление на комуникационни проблеми. Полезна е и за мениджъри, търсещи нови интелектуални модели за по-висока ефективност при управление на комуникационните и технологични потоци в съвременните организации.

Автор: Руси Маринов Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Тегло: 0.236 кг.
Баркод: 9789546498328
Издател: Сиела ISBN: 9546498327
Брой страници: 210