Страната, която учудва света – Никола Попов

Страната, която учудва света

Непрекъснатият китайски икономически възход

Авторът концентрира своето внимание върху разглеждането на следните въпроси: трудностите в намиране пътя на икономическия прогрес; преминаване от догматично-административна към стоково-парична ориентация в икономиката; пазарния механизъм и държавното регулиране; политиката на откритост и разширяване действието на пазарния механизъм; икономическия възход на Китай; новия социален облик на китайското общество. Стремежът на автора е да се покаже не само принципно новото на въвежданата система на икономически отношения, но и постигнатите резултати в развитието на националната икономика. Убедително се доказва, че Китай сега се превръща в най-проспериращата страна в света с най-високи темпове на икономически растеж, с огромен интерес на чуждестранните инвеститори към нейното стопанство. Книгата ще представлява интерес не само за специализираната научна общественост, но и за широки слоеве от българското население за една страна с древна култура, самобитни особености, за амбицията на китайския народ да превърне своята родина в една от икономически най-мощните страни в света.

Автор: Никола Попов Брой страници: 348
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.420 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9543220115
Дата на издаване: 2004 г. ISBN: 9543220115