Стокознание – Христо Кожухаров

Стокознание

Стокознанието има както свой обект, така и свой предмат на изучаване. 1.Обектът на стокознанието показва какво изучава съответната дисциплина, т.е. нещо, което съществува обективно извън и независимо от сферата на познанието(това са стоките на промишленото и селскостопанското производство). Стокознанието като наука дава информация за всичко, свързано със стоките. Тук имаме едновременно процес на обновяване и процес на изучаване. 2.Предметът на стокознанието, както и по-принцип на всяка друга наука се формира в процеса на познанието. Предмет на стокознанието е съвкупността от научни знания за стоки

Автор: Христо Кожухаров Брой страници: 586
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 1.500 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9544944400
Дата на издаване: 2001 г. ISBN: 9544944400