Стилистика на българския език – Биляна Тодорова

Стилистика на българския език

Първоначалната ми идея беше да бъде съставено едно помагало, което да ориентира студентите в тази безспорно приятна и интересна материя. Но се изкуших да поразсъждавам по-задълбочено върху въпросите и проблемите на стилистиката на българския език, още повече, че новите изследвания в тази област не са много.

Учебникът е изграден от два основни дяла. Първата глава изследва отношенията между езика и стила, разглежда приетите от мен теоретични постановки за същността и обхвата на лингвистичната стилистика. Разглеждат се и отношенията между стилистиката и другите лингвистични и хуманитарни дисциплини, които изследват текста и текстовите вариации.

Във втората глава се спирам подробно върху стилистичния потенциал на различните езикови равнища. Разгледани са текстовата графика, стилистичните възможности на фонетиката, морфологията, синтаксиса и лексикологията. Накрая е обърнато специално внимание на тропите и фигурите, които традиционно са обект на изследване от езиковата стилистика.

Илюстративният материал е разнообразен – включва разговорни, медийни, художествени, по-рядко административни и научни текстове. Със значителен брой примери са онагледени множеството стилистично обагрени употреби, характерни за българската речева практика…

Автор: Биляна Тодорова Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2014 г. Брой страници: 160
Език: Български Тегло: 0.200 кг.
Баркод: 9789546809575 ISBN: 9789546809575