Статистическо изследване на структурни изменения – Нина Янкова

Статистическо изследване на структурни изменения

В книгата се разглеждат основни теоретически и методически въпроси при изследване развитието на статистическа структура в триадата измерване- прогнозиране- ефекти. Доказва се необходимостта от използване на единен методологически подход при изследване на структурни промени и неравномерности, основаващ се на Евклидовото разстояние и възможността за разлагане на общото структурно изменение на факторни влияния. Предлага се метод за прогнозиране развитието на n-мерна статистическа стуктура. Решение на проблема за определяне на ефекта от стуктурни изменения се търси извън “правилата” и “принципите” на индексния факторен анализ.

Автор: Нина Янкова Брой страници: 164
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.250 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543221899
Дата на издаване: 2007 г. ISBN: 9789543221899