Статистически анализ на категорийни данни с SPSS – Соня Чипева

Статистически анализ на категорийни данни с SPSS

Statistical Package for Social Science (SPSS–статистически пакет засоциални науки) е компютърна програма, работеща в средата на операционнасистема Windows, която е специализирана за систематизиране, обработка ианализ на статистическа информация. Както подсказва наименованието, тя е насочена предимно към изследвания в областта на социологическите и маркетинговите проучвания. Характерна особеност програмата е, че в нея е отделено значително място на непараметричните статистически критерии.

Автор: Соня Чипева Брой страници: 320
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.800 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9544946683
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9544946683