Старобългарска литература. Христоматия –

Томчето е част от поредицата на „Училищна библиотека” на ИК „Дамян Яков”, в която са подбрани произведения от учебната програма по литература. Текстовете са съобразени с възрастта на читателите. Включени са критически анализи, биографични бележки и други допълнителни материали в полза на учениците.

Настоящата книга включва подбрани знакови текстове от средновековния период в развитието на българската култура, определян като старобългарска литература. Тя се отличва с подчертано християнската си тематика, което е обяснимо, тъй като началото ѝ се свързва с приемането на християнството като официална религия в Средновековна България. Сред ключовите жанрови представители са житията на светци, похвални слова, полемики, беседи и други. Климент Охридски, Константин Преславски, Черноризец Храбър и Йоан Екзарх са сред най-видните книжовници, чието творчество е достигнало до нас.

”Старобългарската литература възниква и се развива в българската държава от края на IX в. до втората половина на XVIII в. Пространствените и времевите граници определят само отчасти това явление в културната история на България. За да разберем същността ѝ, трябва да приобщим старобългарската литература към средновековното европейско словесно изкуство, за което основен белег е утвърждаването на християнските ценности. Старобългарската литература предлага модели на християнско поведение чрез образите на светци, апостоли, мъченици в името на вярата и по този начин възпитава у възприемателите християнски добродетели, чрез които биха могли да изкупят греховете си и да заслужат вечен живот като праведници. Освен тези универсални идеи старобългарската литература през отделните си периоди разработва и някои специфични проблеми – за божествения произход на славянобългарската писменост, за достойнствата на св. св. Кирил и Методий и техните ученици, за византийското и османското робство. Уникална по своето съдържание е и българската богомилска и противобогомилска книжнина, която се разпространява в Италия, Франция и в целия православен християнски свят. Очевидно е, че българската литература през ІХ-VІІІ в. има свои типични и отличителни черти и следователно представлява своеобразен културен феномен в историята на европейската цивилизация.”

Ваня Мичева – съставител

Изданието е включено в списъците със задължителна и препоръчителна литература за:

 • Лятно четене – 9. клас
 • Корица:Мека
 • Брой страници:352
 • Общи:От български автор, Задължителна учебна литература
 • Вид:Сборник
 • Баркод:9789545273506
 • ISBN:9789545273506
 • Жанрове:Средновековни и ренесансови творби
 • Препоръчана възраст:9-12 години, тийнейджърски
 • Клас:9. клас
 • Тегло:1 kg