Стандартизацията на счетоводството и модели за отчитане на дълготрайните материални актови в публичния сектор – Даниела Фесчиян

Стандартизацията на счетоводството и модели за отчитане на дълготрайните материални актови в публичния сектор

Даниела Милчова Фесчиян е доцент в катедра “Счетоводство и анализ” на УНСС.От 2000 година е доктор по икономика. Доц. д-р Даниела Фесчиян има три специализации във водещи Английски университети по проблемите на Счетоводството и анализа в банките , Счетоводството в публичния сектор и Международните счетоводни стандарти н публичния сектор. От 2005 година до сега е научен секретар на катедра “Счетоводство и анализ”. От 2008 година до 2011 година е зам. декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Член е на Факултетния съвет и на Факултетния научен съвет на ФСФ. От 2001 година е лицензиран лектор по Международни счетоводни стандарти към Американската агенция за международно развитие.

Автор: Даниела Фесчиян Брой страници: 238
Категория: Висше образование; Счетоводна литература Език: Български
Тегло: 0.550 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546444783
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789546444783