Средновековната университетска метафизика – Олег Георгиев

Средновековната университетска метафизика

Книгата е опит за осмисляне същността на средновековната университетска метафизика с помощта на няколко примера от интелектуалната история на западноевропейското Средновековие. На вниманието на читателя са представени четири теми, които трябва да бъдат разглеждани като опит да се опише в хронологичен план усилието на средновековните автори по формирането на собствената им метафизическа визия за човека, света и Бога с помощта на поне три важни елемента – античното философско и научно наследство, рационализирането на светогледната интуиция и трансформациите в пространството на лингвистичното и логическото

Автор: Олег Георгиев Брой страници: 140
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения; Специализирана литература Език: Български
Тегло: 0.166 кг.
Издател: Изток-Запад Баркод: 9789543215799
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9789543215799