Съпротивление на материалите – В. Апостолов

Съпротивление на материалите

Съдържание
Предговор
ГЛАВА 1. Задачи и методи на съпротивление на материалите
ГЛАВА 2. Вътреш­ни сили в конструкциите
ГЛАВА 3. Геометрични характеристики на равнинни сечения
ГЛАВА 4. Централен опън-натиск
ГЛАВА 5. Основи на напрегнатото и деформираното състояние в точка на тялото
ГЛАВА 6. Якостни теории
ГЛАВА 7. Чисто плъз­гане и сряз­ване
ГЛАВА 8. Специално огъване на прави греди
ГЛАВА 9. Чисто усукване
ГЛАВА 10. Сложно съпротивление на прави греди
ГЛАВА 11. Енергетически методи за из­следване на огъването на греди
ГЛАВА 12. Еластична линия на гредата
ГЛАВА 13. Статически неопределими системи
ГЛАВА 14. Прътове и греди от композитни материали, подложени на опън, натиск и огъване
ГЛАВА 15. Напрежения и деформации, предиз­викани от удар
ГЛАВА 16. Напрежения и деформации в съдове под налягане
ГЛАВА 17. Устой­чивост
ГЛАВА 18. Умора на материалите
ГЛАВА 19. Ораз­меряване на конструкциите по носеща способ­ност
ГЛАВА 20. Понятие за стеснено усукване на тънкостенни прътове
ГЛАВА 21. Експериментални методи в съпротивление на материалите
Полз­вана литература
Приложение: Речник на най-често срещаните термини в съпротивление на материалите на български, руски и английски език

Автор: В. Апостолов Език: Български
Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование Тегло: 0.540 кг.
Баркод: 9789544497057
Издател: Стено ISBN: 9789544497057
Брой страници: 310