Справочник за кандидат-студенти на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", за филиалите в Кърджали и Смолян и за колежа в Смолян – 2009/2010 – Колектив на ПУ “Паисий Хилендарски”Настоящият справочник представя организацията на работа в Пловдивския университет по подбора на новите студенти.

Пловдивският университет, основан през 1961 година, е най-големият държавен университет в Южна България – ценър за подготовка на преподавателски и научни кадри (специалисти по природонаучните, филологическите, педагогическите, икономическите и държавноправните науки) и за допълнителна квалификация и специализация. В него се подготвят над 15000 студенти. Обучава ги висококвалифициран научно-преподавателски състав.

Автор Колектив на ПУ “Паисий Хилендарски”
Издателство УИ Паисий Хилендарски
ISBN 13129732
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 162
Формат Голяма книга (15×21 см.)