Справочник за кандидат-студенти 2016/2017 година – УНСС – колектив

Справочник за кандидат-студенти 2016/2017 година – УНСС

Справочникът съдържа правилник за приемане на студенти, график за провеждане на предварителни и редовни изпити, срокове на етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите, списък на специалностите и направленията за редовно и дистанционно обучение, както и програмите по основните предмети за кандидатстване.

Съдържание:

Първа част

•Запознайте се

•Образователни изследователски звена на УНСС

•Приемът в УНСС – по професионални направления

•Дистанционно обучение в ОКС "бакалавър"

•Единни приемни изпити (ЕПИ) от кандидатстването до класирането

Втора част

•Правилник за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен "бакалавър" в Университета за национално и световно стопанство през учебната 2014/2015 г.

•Приложение № 1 – График за подаване на регистрационни карти за участие в предварителните изпити на хартиен носител (ЕПИ)

•Приложение № 2 – График за провеждане на предварителните изпити за учебната 2014/2015 г.

•Приложение № 3 – График за провеждане на редовните изпити за учебната 2014/2015 г. м. юли

•Приложение № 4 – Срокове за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите

•Приложение № 5.1 – Списък на професионалните направления/поднаправления в УНСС, на състезателните изпити и начина на образуване на бал

•Приложение № 5.2 – Списък на професионалните направления/поднаправления в УНСС – дистанционно обучение в УНСС

•Приложение № 6.1 – Списък на специалностите в УНСС по професионални направления/поднаправления

•Приложение № 6.2 Списък на специалностите в УНСС за дистанционно обучение по професионални направления

•Приложение № 7. Адреси на регионалните бюра на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация

Трета част

•Професионално направление "Социология, антропология и наука за културата. Поднаправление "Социология/икономика и общество"

•Професионално направление "Политически науки"

•Професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки"

•Професионално направление "Право"

•Професионално направление "Администрация и управление"

•Професионално направление "Икономика"

Четвърта част

•Програми и указания за кандидатстудентските изпити

•Програма по български език и езикова култура – модул 1 на ЕПИ

•Програма по математика – основи модул 2 на ЕПИ

•Програма по история на България – модул 3 на ЕПИ

•Програма по география на България – модул 3 на ЕПИ

•Програма по български език и литература – модул 3 на ЕПИ

•Програма по математика – модул 3 на ЕПИ

•Указания за кандидатстудентския изпит по журналистика

•Указания за кандидатстудентските изпити по английски, немски, френски, испански и руски език

•Образци на документи

Автор: колектив Категория: Висше образование; Кандидат – студенти
Издател: Издателски комплекс – УНСС
Дата на издаване: 30.03.2016 Брой страници: 178
Език: Български Тегло: 0.300 кг.
Баркод: 9771313031500 ISBN: 13130315