Спрaвoчник зa цeнитe в стрoитeлствoтo – бр. 57 – Неизвестен

* цeни на труд
* цeни на матeриали
* цeни на мeханизация
* цeни на CMP
* цeни за рeмoнти
* разхoди за дocтавка

Издателство Неизвестен
ISBN 1311218X
Година на издаване 2009
Страници 188
Формат 24.00 / 16.50 / 1.00