Справочник "Страните в Европа" – ЖарСправочникът представя богата панорама на европейското общество. Информацията е актуална и добре структурирана, така че читателят да намери лесно знанието, отговарящо на културните и деловите му интереси. Погледът в историята цели да се проследи логиката на развитието, как и защо европейската цивилизация е стигнала до днешното културно, политическо и икономическо състояние.
Ако искате да учите или да пътувате в Европа за развлечение или за бизнес, или да изследвате европейския опит, за да участвате в изграждането на днешна България, книгата ще бъде ваш добър гид.
Изданието може да се ползва от държавни институции, бизнесмени, ученици, студенти, както и от широк кръг читатели.
Издателство Жар
Година на издаване 2007