Справочник по правопис: Граматика и пунктуация в таблици – Димитрия Желязкова


Справочникът по правопис съдържа богат и добре подбран езиков материал, включен в удобен за бърза справка формат – таблици и речници. Лингвистичната информация, подбрана от компетентната авторка Димитрия Желязкова, е точна, пълна, онагледена с подходящи примери. Справките са съобразени с правописните трудности на съвременния български книжовен език и включват думи или словоформи, при които най-често се допускат грешки. Вярвам, че прецизно подбраният речников материал ще намери много добро приложение в практиката, което ще гарантира успеха на предлагания "Справочник по правопис" и ще го наложи като настолна книга за бързи справки по актуални езикови проблеми.
Д-р Весела Кръстева

Автор Димитрия Желязкова
Издателство Ариадна
ISBN 9789549660524
Година на издаване 2010
Корица Мека корица
Страници 184