Софийския университет „Св. Климент Охридски". Справочник за кандидат-студенти – 2012 – УИ Климент Охридски

Справочникът за кандидат – студенти за СУ Св. Кл. Охридси за 2012 година се състои от три части.
В първата част е включен Правилникът за приемане на студенти в СУ „Св. Климент Охридски" за учебната 2012/2013 г. Тук са посочени условията и специфичните изисквания за кандидатстване, процедурата и сроковете за подаване на кандидатстудентски документи и графикът за провеждане на конкурсните изпити.
Втората част съдържа програмите за всички кандидатстудентски изпити и придружаващите ги методически указания, помощна литература, примерни тестове.
Факултетите и специалностите към тях са представени в третата част.
Справочникът има за цел да направи пътя на кандидатстването по-лек. Той ориентира колко време трябва да се отдели за подготовка и какъв е характерът и видът на изпитите.
Широкият обем от важна и актулна информация прави Справочника полезен както за самите кандидат-студенти, така и за учители, учещи, преподаватели, родители.
От съставителите
Всички разпределения за явяване на изпити по сгради и зали, резултати от конкурсните изпити, класирания и други съобщения се обявяват на електронен адрес www.uni-sofia.bg и на сградата на Химическия факултет, бул. Джеймс Баучър 1. Придвижването се осъществява с трамваи № 10 и 18 и автобуси № 88,94, 102, 120.

Издателство УИ Климент Охридски
ISBN 13129937
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Език български