Социалният конфликт – развитие, управление, разрешаване – Стоян Влайков

Социалният конфликт – развитие, управление, разрешаване

Конфликтът като обществено явление представлява остър сблъсък, стълкновение, инцидент между личности, групи, социални слоеве, класи, обществено – политически образувания ( партии, съюзи, клубове ), включително и между цели държави. Наиме – нованието си придобива от латинската дума „conflictus”, която е съчетание от „con” ( с, със )и „flictus” ( удряне, блъскане ). С понятието конфликт в цял свят се означават стъл-кновенията, инцидентите, противоборствата, антагонизмите със социален, икономичес-ки, управленски характер между два и повече субекта.
Сблъсъкът между социалните субекти може да се реализира с мирни средства ( при срещи, преговори, договаряния, дискусии, защита на собствените позиции ), с протес-тни действия ( стачки, демонстрации, шествия, митинги ) и с въоръжени ( военни действия, терористични акции ).
Социалният конфликт е всеобщият, типичният конфликт като обществено явление, който възниква и се проявява във всички сфери и дейности на обществения живот и на всички равнища. Той е социален, защото се реализира в отношенията на хората, между социалните субекти – личности и групи. Социалният конфликт е продукт на различни отношения и интереси на хората, които също имат социален характер.

Автор: Стоян Влайков Брой страници: 226
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.550 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546444677
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789546444677