Социални норми и традиции в репродуктивното поведение на българите през втората половина на ХХ век – Ветка Жекова

Социални норми и традиции в репродуктивното поведение на българите през втората половина на ХХ век

В книгата се представят основните понятия и индикатори за изучаване на репродуктивното поведение и състояние на изследванията в България в тази област. Прави се анализ на тенденциите в развитието на раждаемостта и на отражението върху демографските структури на населението, търси се обяснение на причините за негативното развитие на демографските процеси в страната. Представени са данни за ражданията и абортите, за брачността и семействата, за брачните и извънбрачните раждания и различните им измерители през втората половина на ХХ в. Въз основа на данни от преброявания на населението и извадкови изследвания се разглеждат настъпилите промени в репродуктивната реализация, репродуктивните нагласи, норми и различия според социално-демографската характеристика на жените. Специално внимание се отделя на репродуктивните ценности, както и на факторите, които определят репродуктивната нагласа. Информацията в книгата предоставя богата "база данни" за бъдещи изследвания на статистици, демографи, медици и други специалности.

Автор: Ветка Жекова Брой страници: 120
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.140 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 954430875Х
Дата на издаване: 2002 г. ISBN: 954430875Х